Vysoké koncentrace radonu lze snížit jednoduchými stavebními úpravami. Podle mezinárodních pokynů by se úroveň radonu měla snížit, překročí-li 100–300 Bq/m3.

Ke snížení úrovně radonu omezením jeho vnikání do domů ze země lze použít řadu metod. Některé metody pracují s mírným zvýšením tlaku vzduchu v domácnosti, zatímco jiné spočívají v ředění vzduchu, který vniká do domácnosti ze země, venkovním vzduchem nebo v čerpání vzduchu ze země pod domem ven do atmosféry. Většina systémů snížení úrovně radonu vyžaduje malá elektrická čerpadla.

Po realizaci případných opatření ke snížení úrovně radonu byste měli nechat test provést znovu, a ujistit se, že došlo k jejímu dostatečnému poklesu. Je třeba dodržovat pokyny k pravidelným kontrolám a údržbě systému ke snižování úrovně radonu.