Každá dávka ionizujícího záření může zvýšit riziko vzniku rakoviny, ale nízké dávky toto riziko zvyšují pouze málo. Důkazy v tomto směru pocházejí z řady studií, v nichž se výskyt rakoviny pečlivě zkoumal u velkých skupin osob vystavených různé míře ozáření: mimo jiné u lidí, kteří přežili výbuch atomových bomb svržených na Japonsko, lidí vystavených záření v práci a lidí, kteří dlouho žili v domácnosti s vysokou úrovní radonu.