Koncentrace radonu se měří jako množství radioaktivity radonu v každém metru krychlovém vzduchu (vyjadřuje se jako becquerel na metr krychlový – Bq/m3). Podle mezinárodních doporučení by se úroveň radonu měla snížit, překročí-li 100–300 Bq/m3.

Ačkoli radon je přítomen ve většině budov, zvlášť v přízemních místnostech a v místnostech bezprostředně nad nebo pod přízemím, jeho úroveň v domácnostech je různá, většinou nízká. Někde může být úroveň radonu vyšší, což částečně závisí na místním geologických poměrech.

Ve vaší zemi mohou existovat mapy (často dostupné na internetu), kde můžete zjistit, nakolik v domech ve vaší oblasti hrozí vysoká úroveň radonu. Nachází-li se váš dům v oblasti se zvýšeným rizikem výskytu radonu, doporučuje se nechat si úroveň radonu doma zjistit.

Obrázek 2: Mapování rizika výskytu radonu – obrázek ukazuje rozdílné výsledky měření úrovně radonu v Evropě

radon-risk-mapping

Zdroj: Převzato z Dubois, G., An overview of radon surveys in Europe, EUR 21892 EN, EK, Úřad pro publikace Evropské unie, Lucemburk, 2005. © Evropská společenství 2005.

K určení úrovně radonu v konkrétním domě je zapotřebí změřit koncentraci radonu ve vzduchu. Radon se často měří pomocí malých plastových detektorů, které se do domu umístí na několik týdnů, tak aby bylo možné průměrnou koncentraci radonu řádně změřit. U většiny takovýchto měření je nutné detektory laboratoři vrátit k rozboru.

Obrázek 3: Detektor radonu.

radon detector

Zdroj: Se svolením převzato z www.ukradon.org/article.php?key=measureradon.