Radon je přírodní radioaktivní plyn, který se vyskytuje v zemské kůře. Je součástí dlouhého řetězce radioaktivního rozpadu, který začíná uranem, jenž je v horninách a půdě přítomen od vzniku Země. Člověk radon nezaznamená, jelikož je bez barvy a zápachu, lze jej ale změřit díky jeho radioaktivitě. Plynný radon proniká do domů ze země. V některých domech je koncentrace radonu vysoká, zvlášť v oblastech s větším množstvím přírodního uranu v půdě a horninách. Radon může být také přítomen ve stavebních hmotách a pitné vodě, ale ve většině případů je expozice záření z těchto zdrojů mnohem nižší, než v případě radonu v půdě.

Zatímco samotný radon je plyn, produkty jeho radioaktivního rozpadu nikoli a ulpívají na prachových částicích ve vzduchu. Po vdechnutí produktů rozpadu může záření z nich poškodit naše plíce.

Expozice radonu zvyšuje riziko vzniku rakoviny plic. Výše tohoto dalšího rizika je přímo úměrná koncentraci radonu ve vzduchu, který dýcháme, a délce expozice této látce.