Tabák a tabákový kouř obsahují mnoho látek, o kterých je známo, že u pokusných zvířat i lidí způsobují rakovinu (používá se pro ně výraz „karcinogeny“). Některé karcinogeny jsou přirozenou součástí samotných rostlin tabáku, některé vznikají při jeho spalování nebo zpracování, sušení, fermentaci či skladování, za všechny jmenujme třeba benzen, formaldehyd a nitrosaminy charakteristické pro tabák. Počet a objem karcinogenů se může u tabákových výrobků u různých zemí i v jejich rámci lišit. Některé typy bezdýmného tabáku se mohou vyrábět se sníženou koncentrací nitrosaminů charakteristických pro tabák, které jsou v tabákových výrobcích jedním z hlavních karcinogenů. Trvalé užívání tabáku, a tedy trvalá expozice rakovinotvorným látkám může vést ke vzniku rakoviny.

Některé chemické látky, které tabák a tabákový kouř obsahuje, zařadila Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), jež je součástí Světové zdravotnické organizace (WHO), mezi lidské karcinogeny (tabulka 2). Některé z mnoha látek přítomných v tabákovém kouři, které u pokusných zvířat i lidí způsobují rakovinu, jsou znázorněny na obrázku 3.

Obrázek 3: Některé rakovinotvorné látky v tabákovém kouři.

Zdroj: IARC.