Je řada způsobů, jak mohou kuřáci své šance na úspěšné ukončení kouření zvýšit. Z dostupných důkazů vyplývá, že u těch, kteří využijí kombinaci farmakologické a behaviorální podpory, je pravděpodobnost, že přestanou kouřit, čtyřikrát vyšší než u těch, již nevyužijí žádnou podporu. U těch, kteří využijí pouze jednu z těchto metod, je pravděpodobnost, že přestanou kouřit, stále vyšší než u těch, již nevyužijí žádnou podporu.

K nejčastěji používaným účinným farmakologickým podpůrným strategiím patří náhradní nikotinová terapie, bupropion, vareniklin a cytisin. V současnosti je cytisin k dostání pouze ve střední a východní Evropě. Podrobnější informace o farmakologických možnostech uvádí tabulka 3.

Behaviorální podpora zahrnuje například pomoc s praktickými strategiemi zvládání stresu a překonání závislosti, pokyny k užívání náhradní nikotinové terapie a zvládnutí chuti na cigaretu a abstinenčních příznaků. Tento typ podpory lze poskytovat osobně nebo prostřednictvím telefonu, textových zpráv či internetu. Přístup k tomuto typu podpory mohou zprostředkovat lékárníci, praktičtí lékaři nebo jiní poskytovatelé zdravotní péče.

Dalším opatřením, které při odvykání kouření podporuje abstinenci, je vytvořit si doma nekuřácké prostředí.