Ano. Z vědeckých důkazů prokazatelně vyplývá, že se riziko vzniku rakoviny snižuje při ukončení kouření v jakémkoli věku, přičemž čím je věk nižší, tím je tento krok prospěšnější.

Kuřáci v porovnání s těmi, kdo nikdy nekouřili, přijdou v průměru alespoň o 10 let života. Přestane-li člověk kouřit před dosažením 40 let, snižuje se riziko úmrtí v souvislosti s kouřením asi o 90 %. Nikdy není pozdě přestat kouřit; přestane-li člověk v jakémkoli věku, riziko úmrtí v souvislosti s kouřením se v porovnání s těmi, kdo kouří dál, snižuje.

Ukončení kouření má také další zdravotní výhody, kterých si člověk všimne okamžitě (viz obrázek 5). Jak mohou kuřáci přestat kouřit, se popisuje zde.

Obrázek 5: Krátkodobé a dlouhodobé zdraví prospěšné účinky pozorované při ukončení kouření.

Zdroj: Převzato se svolením American Cancer Society, Inc. Všechna práva vyhrazena. Z www.cancer.org.