Ne. Kuřáci vodní dýmky vdechují toxické látky, jež se uvolňují při hoření tabáku (často ochuceného) a z uhlí používaného k jeho spalování, a také nepřímý tabákový kouř. Kuřáci vodní dýmky obecně kouří méně často, ale s větší intenzitou než kuřáci cigaret. Vykouření jedné vodní dýmky obvykle trvá dlouho (20–90 minut) a dlouho vystavuje kuřáky tabákovému kouři. Kvůli větší síle potřebné k nasátí vzduchu přes vodní filtr kuřáci vodní dýmky také vdechují kouř hluboko do plic. „Ochlazení“ způsobené průchodem tabákového kouře vodou může vést k většímu počtu potáhnutí, a zvýšit tak objem vdechnutých karcinogenů přítomných v kouři. Voda, kterou kouř prochází, toxické látky přítomné v tabákovém kouři nezachytí. Vodní dýmky jsou známy také pod jinými názvy, např. šíša, hookah, nargila nebo vodnice. Vodní dýmka je znázorněna na obrázku 4.

Obrázek 4: Vodní dýmka, známá také jako šíša, hookah, nargila nebo vodnice.

Obrázek 4: Vodní dýmka, známá také jako šíša, hookah, nargila nebo vodnice.

Zdroj: © danck - iStockphoto.com.