Ano. Užívání tabáku je hlavní příčinou rakoviny, které se však lze vyhnout. Neexistuje bezpečný způsob užívání tabáku a nejnebezpečnějším z nich je kouření, jelikož největší riziko vzniku rakoviny představuje spalování tabáku nebo tabákový kouř, neboť při hoření vznikají nejtoxičtější látky, mimo jiné i karcinogeny. Tabák způsobuje různé typy nádorových onemocnění, zvlášť pokud se kouří. Tabákový kouř způsobuje rakovinu i u nekuřáků, kteří jej vdechují v blízkosti kuřáků, a u dětí, jejichž rodiče kouří.

U kuřáků je riziko vzniku rakoviny plic dvacet- až pětadvacetkrát větší než u nekuřáků. Je tím vyšší, čím více let člověk kouří, čím více cigaret za den vykouří a čím nižší byl věk, kdy začal kouřit. V Evropě způsobuje kouření odhadem 82 % případů rakoviny plic. Procentuální podíl různých nádorových onemocnění, kterým lze předejít, nebude-li člověk kouřit, se uvádí v závorkách na obrázku 2.

Obrázek 2: Nádorová onemocnění způsobovaná kouřením tabáku a dalšími formami jeho užívání nebo vdechováním nepřímého kouře. Čísla v závorkách udávají procentuální podíl nádorových onemocnění způsobovaných kouřením tabáku vypočítaný na základě prevalence kouření v evropských zemích.

Zdroj: © iStockphoto.com (hodnoty v závorkách pocházejí ze studie provedené v Evropě A. Agudem a jeho spolupracovníky a představené v roce 2012).

Kouření tabáku je prokázanou příčinou každého nádorového onemocnění uvedeného na obrázku 2. Kromě toho dospěla Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (International Agency for Research on Cancer – IARC) na základě jednoznačných důkazů ze studií u lidí k závěru, že existují omezené důkazy, že kouření tabáku zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu (o 10–30 %). Navíc existují omezené důkazy, že nepřímý kouř zvyšuje riziko vzniku rakoviny hrtanu a hltanu. V této souvislosti se „omezenými důkazy“ rozumí, že kouření tabáku může způsobovat rakovinu prsu a že vdechování nepřímého kouře může způsobovat rakovinu hrtanu a hltanu.