Možností, jak lidem pomoci přestat užívat bezdýmný tabák a vydržet abstinovat, je několik; žádná upřednostňovaná metoda doposud neexistuje.

V jedné studii se zjistilo, že po 6 měsících léčby vareniklinem dochází přibližně k 60% nárůstu míry abstinence v porovnání s uživateli bezdýmného tabáku, kterým se nedostalo žádné léčby. Prokázalo se, že behaviorální podpora zvyšuje míru abstinence u uživatelů bezdýmného tabáku až na 6 měsíců. Pravděpodobnost, že člověk přestane užívat tabák, lze zvýšit zařazením telefonické podpory s další kontrolou. Pomoci přestat s užíváním bezdýmného tabáku může prohlídka dutiny ústní s informacemi o jejím zdravotním stavu u zubaře. Uživatelé bezdýmného tabáku, kteří chtějí s užíváním přestat, by měli o radu požádat vhodně proškoleného zdravotnického pracovníka.