Ano, tak lze riziko vzniku rakoviny snížit, ale zdravotní přínos závisí na dalších faktorech.

Míra snížení rizika bude záviset na tom, zda kuřák vykompenzuje snížený příjem nikotinu změnou způsobu kouření, například hlubším vdechováním nebo větším počtem potáhnutí. Při snaze o omezení počtu vykouřených cigaret mohou k prevenci kompenzačního kouření pomoci náhradní nikotinová terapie nebo jiné léčivé přípravky proti závislosti na tabáku, přičemž kombinace těchto postupů zvyšuje pravděpodobnost, že se podaří přestat kouřit úplně. Nejlepší je stanovit si cíl přestat úplně kouřit do určité doby, jelikož největší zdravotní přínosy přináší právě ukončení kouření. Přestanete-li kouřit v jakémkoli věku, výrazně se snižuje riziko úmrtí na veškerá závažná onemocnění spojená s kouřením, včetně rakoviny, v porovnání s těmi, kdo stále kouří.

Riziko vzniku rakoviny je dáno nejen dobou, po kterou člověk kouří (tj. počet let), ale také intenzitou kouření (tj. počet cigaret vykouřených za den). Předpokládá se, že délka kouření má na riziko vzniku rakoviny větší vliv než snížení počtu cigaret vykouřených za den. Pro snížení rizika vzniku rakoviny je nejlepší přestat kouřit.