Kuřáci mohou mít strach z toho, že pokud přestanou kouřit, přiberou. Zdravotní přínosy ukončení kouření však případné zvýšení rizika v souvislosti s nárůstem tělesné hmotnosti převáží, a váhu lze navíc v dlouhodobém horizontu zvládnout (krátkodobé zdravotní přínosy ukončení kouření jsou znázorněny na obrázku 5). Riziko úmrtí z různých příčin, včetně rakoviny, je vyšší u kuřáků s běžnou hmotností než u nekuřáků s nadváhou. Kdo při ukončení kouření přibere, a kdo nikoli, lze předpovědět jen stěží. Ti, kdo přestanou s kouřením, se o rozumných stravovacích a cvičebních plánech mohou poradit se zdravotnickými pracovníky a mohou si během abstinence nechat sledovat hmotnost.

Obrázek 5: Krátkodobé a dlouhodobé zdraví prospěšné účinky pozorované při ukončení kouření.

Zdroj: Převzato se svolením American Cancer Society, Inc. Všechna práva vyhrazena. Z www.cancer.org.

Mnoho kuřáků, kteří přestanou kouřit, se bude potýkat s určitými nepříjemnými fyzickými a psychickými projevy, známými jako abstinenční příznaky, ale ty jsou krátkodobé a odezní. Abstinenční příznaky mohou zahrnovat chuť na cigaretu nebo nutkání zakouřit si, depresi, podrážděnost/agresivitu, nervozitu, zvýšenou chuť k jídlu, špatné soustředění, závratě a poruchy spánku. Délka jejich trvání se liší, většina z nich ovšem odezní do 1–3 měsíců. Ne všichni abstinenčními příznaky trpí. Příčinou abstinenčních příznaků je skutečnost, že si kuřáci při kouření zvykli na pravidelné dávky nikotinu, a když přestanou, musí se jejich tělo s nedostatkem nikotinu vyrovnat.

Zdá se, že vykouření cigarety přináší uvolnění, ale ve skutečnosti vdechovaný nikotin zmírňuje abstinenční příznaky. Když kuřáci delší dobu nekouří, začnou pociťovat abstinenční příznaky, například podrážděnost, vztek, úzkost nebo neklid. Kouření tyto abstinenční příznaky zmírňuje, a kuřáci mohou tento pocit úlevy mylně považovat za uvolnění nebo uklidnění.

S abstinenčními příznaky mohou pomoci léčivé přípravky na ukončení kouření, jako náhradní nikotinová terapie, vareniklin nebo bupropion, ačkoli úplně jich člověka pravděpodobně nezbaví. Zvládnout abstinenční příznaky může pomoci behaviorální podpora, která kuřákovi poskytne praktické strategie.