Global Solar UV Index (UVI) eller UV-index uttrycker uppmätt eller förutsedd mängd/intensitet med avseende på ultraviolett strålning (UV) från solen vid en viss plats på en viss dag. I många länder rapporteras UV-index i dagliga väderprognoser, särskilt under sommaren, för att informera allmänheten om solens intensitet och om vilka solskyddsåtgärder som krävs. Många väderprognoser på Internet ger information om UV-index.

I Figur 2 förklaras UV-indexets olika nivåer och motsvarande råd ges om nödvändiga skyddsåtgärder.

Figur 2: UV-index.

global-solar-uv-indexuv-index

Källa: Hämtat, med utgivarens tillstånd, från Global Solar UV Index: A Practical Guide. En gemensam rekommendation från Världshälsoorganisationen, Meteorologiska världsorganisationen, FN:s miljöprogram och Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning. Genève, Världshälsoorganisationen, 2002 (omslag och Fig. 2, sidan 8, www.who.int/uv/publications/en/GlobalUVI.pdf, den 10 mars 2014).