Att undvika överdriven solexponering är viktigt i alla åldrar, men ju tidigare i livet din hud exponeras desto mer tid har skadan på sig att ackumuleras. Dessutom ligger stamcellerna i hudens övre lager (de celler som kan vara ansvariga för hudcancer) närmare hudytan hos barn än hos vuxna, vilket gör barn mer känsliga för ultraviolett strålning (UV-strålning). Under barndomen och tonåren växer och utvecklas kroppens vävnader snabbt och på grund av den snabba tillväxten är cellerna hos unga personer ännu mer känsliga för solskador. Vuxna (föräldrar, familjemedlemmar, lärare m.m.) bör hjälpa barn att undvika för mycket sol.

För barn upp till 1 års ålder rekommenderas det att undvika all direkt exponering för sol, exempelvis genom att hålla barnen i skugga när de är utomhus.