Mängden ultraviolett strålning (UV-strålning) från solen som når jordens yta, och motsvarande UV-index, beror på flera faktorer, där de viktigaste är tidpunkten på dagen och årstiden.

UV-strålningen är vanligtvis starkast under några timmar runt kl. 12:00 och mindre stark tidigt på morgonen och sent på eftermiddagen/kvällen (se Figur 1).

Figur 1: Graf över daglig sol.

daily-sun-profile

Källa: Med tillstånd från Ameco Solar vid solarexpert.com.

Under sommaren tas ungefär 20–30 % av den totala dagliga UV-strålningen emot mellan 11:00 och 13:00, och 75 % mellan 9:00 och 15:00 (soltid, inte lokal tid). Säsongsvariationerna i den UV-strålning som når jordens yta är betydande i tempererade områden men mycket mindre närmare ekvatorn.

Andra viktiga faktorer som påverkar UV-strålningens styrka vid jordens yta är följande:

  • Geografisk latitud (de årliga UV-doserna minskar med ökat avstånd från ekvatorn).
  • Altitud (i allmänhet ökar solljusets brännande effekt med ungefär 4 % för varje ökning i altitud med 300 m).
  • Ytreflektion (t.ex. snö, vatten) (snö reflekterar upp till 85 % av UV-strålningen och vatten ungefär 5–10 %, och reflekterad UV-strålning kan skada huden lika mycket som direkt UV-strålning).
  • Moln (hur mycket molnen minskar den mängd UV-strålning som når jordens yta beror på molnens tjocklek, densitet och form).
  • Luftföroreningar (smog och luftföroreningar modifierar, liksom moln, den mängd UV-strålning som når jordens yta).