Solens strålning innehåller osynlig ultraviolett strålning (UV-strålning). UV-strålning orsakar skador i huden som i längden kan leda till hudcancer. Hudcancer är den vanligast förekommande cancerformen i världen bland befolkningar med övervägande ljus hy och antalet fall har ökat dramatiskt under de senaste årtiondena. Ökningen antas huvudsakligen bero på modetrender där man visar mer bar hud, en förändrad livsstil som omfattar mer utomhusaktiviteter och ett solsökande beteende och en önskan om att bli solbränd, där även användningen av artificiella UV-källor såsom solarier ingår.

Det finns olika typer av hudcancer. Melanom uppstår i pigmentproducerande celler och är den minst vanliga och mest aggressiva hudcancertypen, med dåliga prognoser om den upptäcks sent. Det finns två huvudtyper av icke-melanom hudcancer: basalcellscancer (BCC) och skivepitelcancer (SCC). BCC är den vanligast förekommande cancerformen i världen bland ljushyllta befolkningar. BCC sprids (metastaserar) mycket sällan men kan uppträda på exponerade kroppsdelar, som ansiktet. SCC är mindre vanlig men kan vara dödlig om cancern har hunnit sprida sig innan den upptäcks.

Exponering för UV-strålning har många negativa effekter på din hud, och den mest omedelbara är solbränna.