Det kan vara mycket oroande att få ett onormalt mammografiresultat, men de flesta avvikelser på ett mammogram är inte cancer. Du kommer att bli erbjuden ytterligare tester, som oftast inkluderar ytterligare mammografi och ultraljudsundersökning av brösten.

Vid vidare undersökningar visar de flesta misstänkta avvikelser sig vara normal bröstvävnad eller godartad (inte cancerartad) vävnad. Om de ytterligare undersökningarna skulle visa nya och misstänkta förändringar i något av dina bröst kommer ett litet bröstvävnadsprov förmodligen att tas med hjälp av en nål (vid behov med lokalbedövning). De här vävnadsproverna undersöks under mikroskop, och om man upptäcker cancer kommer du att remitteras till ett sjukhus för bröstkirurgi. De flesta cancertumörer som upptäcks vid screening kan behandlas utan att man tar bort hela bröstet, genom att bara ta bort tumören och lite av den omgivande vävnaden.

Förfaranden för kvalitetssäkring inom ramen för organiserade screeningprogram syftar till att hålla antalet vidare undersökningar till det lägsta möjliga som krävs för att undvika att missa bröstcancertumörer.