Vid screening för bröstcancer används en röntgenbild som kallas för mammogram för att kontrollera om det finns tecken på cancer i brösten. Här kan man upptäcka cancertumörer som är för små för att kännas. Ju tidigare en bröstcancertumör upptäcks desto mer effektiv kan behandlingen vara. Screening hindrar inte cancer från att utvecklas, men vid screening kan bröstcancer upptäckas tidigare, när chanserna att behandlingen lyckas är större. Mammografi är för närvarande den enda screeningmetod som visat sig bidra till att förhindra dödsfall i bröstcancer.