Du rekommenderas att delta i screening för bröstcancer varje gång som du får en inbjudan, efter att du har läst igenom det medföljande informationsmaterialet och noga tänkt över den potentiella nyttan och skadan med att delta i screening. Screeningprogrammen i EU varierar med avseende på de åldersgrupper som bjuds in och intervallet mellan inbjudningarna, och det beror på varje lands antal fall av bröstcancer och lokala resurser. De flesta program bjuder in kvinnor till screening för bröstcancer med början vid 40–50 års ålder och därefter vartannat år fram till dess att kvinnorna är 70–75 år. Om du har några frågor kan du diskutera dem med din läkare eller annan sjukvårdspersonal.