Mammografi är den bästa tillgängliga screeningmetoden för att upptäcka små cancertumörer som du inte själv kan känna, men den hittar inte alla bröstcancertumörer, och därför är det viktigt att regelbundet delta i screening. Risken för att missa en cancertumör vid screening beror på kvinnans ålder och tätheten hos hennes bröst. Risken är högre för yngre kvinnor eftersom bröstvävnaden vanligen är tätare före klimakteriet. I de organiserade programmen för screening för bröstcancer i EU granskas vanligtvis varje mammogram av två röntgenläkare för att minska risken för att någon cancertumör missas.