I EU är bröstcancer den vanligaste cancerformen och den vanligaste cancerform som leder till dödsfall. Mer än 365 000 nya fall och 91 000 dödsfall inträffar per år. Bröstcancer är inte en enskild sjukdom utan det finns olika typer av bröstcancer Ungefär 1 av 10 kvinnor i EU diagnostiseras med bröstcancer under sin livstid – vanligtvis kvinnor i medelåldern eller äldre men även yngre kvinnor kan utveckla bröstcancer. Bröstcancer är sällsynt hos män.

Denna cancer orsakar sällan några andra symtom än en knöl eller förtjockning i bröstvävnaden (de flesta knölar i brösten är inte cancer). Om bröstcancern upptäcks på ett tidigt stadium kan den botas genom behandling innan den sprids till andra delar av kroppen. Kvinnor i alla åldrar som upptäcker en knöl i sitt bröst bör rådfråga sin läkare eller annan sjukvårdspersonal.

Chanserna att överleva efter att man fått en bröstcancerdiagnos beror till stor del på typen av cancer och hur långt framskriden den är när den upptäcks. Om cancern upptäcks på ett tidigt stadium är chanserna goda att behandlingen lyckas. Screening för bröstcancer kan upptäcka cancer i alla stadier och ökar därmed chanserna att överleva. I EU dör endast 1 av 4 kvinnor med bröstcancer av sjukdomen. Studier visar att kvinnor med bröstcancer som upptäcks vid screening löper lägre risk dö i bröstcancer. Regelbundet deltagande i screening kan förhindra 4 av 10 dödsfall i bröstcancer, av de fall som upptäcks vid screening. Chanserna att överleva ökar hela tiden tack vare förbättrade kunskaper och bättre behandlingar.