Ja, det kan du. Du kan ha en cancertumör som inte upptäcktes vid din senaste screeningundersökning för bröstcancer, eller ha en ny cancertumör som har utvecklats snabbt sedan dess. Minst 1 av 3 av dessa cancertumörer kommer att ge symtom som leder till att de upptäcks under de 2 år som följer på en normal screeningundersökning. En bröstcancertumör som hittas efter normal mammografi i samband med screening men före nästa screening kallas för intervallcancer. Om du upptäcker några förändringar i dina bröst som oroar dig, såsom en knöl, ska du kontakta din läkare och inte vänta på nästa inbjudan att delta i screening.