p>Kajenje močno prispeva k zdravstveni neenakosti v večini držav z visokim dohodkom. Na svetovni ravni je bolj razširjeno med prikrajšanimi skupinami, vključno s tistimi, ki zasedajo nizka delovna mesta ali imajo nizko stopnjo izobrazbe ali nizke dohodke, brezposelnimi in starši samohranilci. Poleg tega so zanj posebej dovzetne tudi drugi skupine prebivalstva, kot so brezdomci, ljudje z duševnimi zdravstvenimi težavami in zaporniki. V nekaterih državah je uporaba tobaka zelo razširjena med etničnimi manjšinami.

Posebej si je treba prizadevati, da bi ukrepi za nadzor nad tobakom dosegli ranljivo prebivalstvo, med katerim je uporaba tobaka zelo razširjena.