Tobak in tobačni dim vsebujeta številne snovi, ki so znane povzročiteljice raka (zanje uporabljamo izraz rakotvoren ali kancerogen) pri laboratorijskih živalih in ljudeh. Nekatere rakotvorne snovi so naravni del rastline tobaka, nekatere, kot na primer benzen, formaldehid in tobaku specifični nitrozamini, pa nastanejo pri zgorevanju tobaka ali med njegovo predelavo, sušenjem, staranjem ali shranjevanjem. Število in količina rakotvornih snovi se lahko med posameznimi tobačnimi izdelki in državami razlikuje. Določene vrste brezdimnega tobaka se lahko proizvajajo z manjšo koncentracijo tobaku specifičnih nitrozaminov, ki so ena od glavnih rakotvornih snovi v tobačnih izdelkih. Zaradi neprekinjene uporabe tobaka in s tem neprekinjene izpostavljenosti rakotvornim snovem se lahko razvije rak.

Mednarodna agencija za raziskovanje raka (IARC), ki je del Svetovne zdravstvene organizacije, je nekatere kemikalije, ki jih vsebujeta tobak in tobačni dim, uvrstila med rakotvorne snovi za ljudi (preglednica 2). Slika 3 prikazuje nekatere od številnih snovi, prisotne v tobačnem dimu, ki povzročajo raka pri laboratorijskih živalih in ljudeh.

Slika 3: Nekatere rakotvorne snovi v tobačnem dimu

Vir: agencija IARC