Da. Uporaba tobaka je glavni povzročitelj raka, vendar se ji je mogoče izogniti. Nobena oblika uporabe tobaka ni varna, najnevarnejše pa je ravno kajenje, saj največje tveganje za nastanek raka izhaja iz izgorevanja tobaka ali njegovega dima, pri gorenju namreč nastajajo najbolj toksične snovi, tudi rakotvorne. Tobak, zlasti kajenje, povzroča različne vrste raka. Izpostavljenost tobačnemu dimu povzroča raka tudi pri nekadilcih, ki vdihujejo tobačni dim kadilcev, in otrocih staršev kadilcev.

Pri kadilcih je tveganje za nastanek pljučnega raka 20–25-krat višje kot pri nekadilcih. Dlje kot pri osebi traja kadilska navada, več cigaret kot pokadi na dan in mlajša kot je ob začetku kajenja, večje je tveganje. Ocenjuje se, da je v Evropi kajenje vzrok za nastanek 82 % primerov pljučnega raka. Odstotki različnih vrst raka, ki bi jih lahko preprečili z izogibanjem kajenju, so prikazani v oklepajih na sliki 2.

Slika 2: Vrste raka, ki jih povzroča kajenje tobaka in, kadar je drugače navedeno, druge oblike uporabe tobaka ali vdihavanje tobačnega dima iz okolja. V oklepajih so navedeni odstotki vrst raka, ki jih povzroča kajenje tobaka, izračunani pa so bili z uporabo razširjenosti kajenja v evropskih državah.

Vir: © iStockphoto.com (vrednosti v oklepajih so bile pridobljene iz študije, ki so jo v Evropi izvedli Agudo in sodelavci, o kateri se je poročalo leta 2012)

Ugotovljeno je, da kajenje tobaka povzroča vsako od posameznih vrst raka na sliki 2. Poleg tega je Mednarodna agencija za raziskovanje raka (IARC) na podlagi doslednih dokazov iz študij pri ljudeh ugotovila, da obstajajo omejeni dokazi o tem, da kajenje tobaka povečuje tveganje za nastanek raka dojk (za 10–30 %). Obstajajo tudi omejeni dokazi, da tobačni dim iz okolja povečuje tveganje za nastanek raka grla in žrela. V tem okviru „omejeni dokazi“ pomenijo, da tobak lahko povzroča raka dojk ter da tobačni dim iz okolja lahko povzroča raka grla in žrela.