Njihova dolgoročna varnost za zdaj ni znana. Pri njihovi uporabi ni zgorevanja tobaka in vdihavanja tobačnega dima kot pri kajenju cigaret, zato naj bi bilo tveganje za nastanek bolezni in smrt predvidoma manjše kot pri kajenju tobaka. Z uvedbo ustreznih predpisov se bodo čim bolj zmanjšala morebitna tveganja uporabe elektronskih cigaret.

Z elektronskimi cigaretami bi se lahko zmanjšalo ogromno breme zaradi bolezni in smrti, ki jih povzroča kajenje tobaka, če bi večina kadilcev prešla na elektronske cigarete in bi se pomisleki glede javnega zdravja ustrezno obravnavali.

Pri teh pomislekih se upošteva, da so lahko okusi privlačni za otroke in spodbujajo uporabo med mladimi nekadilci, da označevanje ne odraža vsebine, da se neustrezno tržijo ter da lahko oslabijo učinke nadzora nad tobakom, ker se lahko uporabljajo v prostorih, v katerih je kajenje tobaka prepovedano, ali lahko spodbujajo uporabo med kadilci, namesto da bi ti opustili kajenje, ter bi lahko nazadnje ponovno normalizirali rabo tobaka v državah z naprednimi in uspešnimi prizadevanji za nadzor nad tobakom.

Za proučitev teh pomislekov je potrebnih več raziskav.

Update: IARC endorses the World Health Organisation (WHO) statement based on the current scientific evidence: 

WHO: E-cigarettes: how risky are they? 

The link to the WHO statement posted on 29/01/2020 by the IARC provides recent information related to this Question and Answer of the European Code against Cancer posted on 14/10/2014. The European Code against Cancer Working Group on Tobacco developed this Question and Answer but had no involvement in the development of the WHO statement.