Za pomoč ljudem pri opustitvi brezdimnega tobaka in njihovi abstinenci obstaja več možnosti, vendar najbolj priljubljena še ni bila opredeljena.

V eni od študij se je ugotovilo, da se je med uporabniki brezdimnega tobaka število abstinentov po šestmesečnem zdravljenju z vareniklinom povečalo za približno 60 % v primerjavi s tistimi, ki niso prejeli nobenega zdravljenja. Pokazalo se je, da vedenjska podpora pri uporabnikih brezdimnega tobaka povečuje število tistih, ki dosežejo do šestmesečno abstinenco. Verjetnost opustitve se lahko še poveča, če je temu dodana podpora prek telefona s spremljanjem. K prenehanju uporabe brezdimnega tobaka lahko prispeva pregled ustne votline s povratnimi informacijami o zdravju ustne votline v okviru zobozdravstva. Osebe, ki želijo opustiti uporabo brezdimnega tobaka, naj se za nasvet obrnejo na ustrezno usposobljene zdravstvene delavce.