Ali obstaja tveganje za nastanek raka iz neionizirajočega sevanja, kot so elektromagnetna polja iz električnih vodov, mikrovalovi iz mikrovalovnih pečic ter radijski valovi za brezžične tehnologije (mobilni telefoni, brezžično lokalno omrežje (Wi-Fi), televizija in radio)?

Električna, magnetna ali elektromagnetna polja, ki jih oddajajo naprave, kot so gospodinjski aparati, radiodifuzni oddajniki, električni vodi ali napeljave, mobilni telefoni ali druga brezžična komunikacija, nimajo dovolj energije za razbitje kemijskih vezi. Zato se ta polja imenujejo neionizirajoče sevanje.

Znani biološki učinki teh polj se lahko pojavijo pri mnogo višjih ravneh izpostavljenosti kot tistih v vsakdanjih okoliščinah. Mednje so vključeni stimulacija živcev in segrevanje tkiv, vendar morajo tehnologije upoštevati varnostne smernice, določene za preprečevanje teh učinkov na zdravje. Tovrstno neionizirajoče sevanje ni priznano kot vzrok za nastanek raka.

Vendar so nekatere tehnologije razmeroma nove ali so se spremenili njihovi načini uporabe. V takih primerih potrebujejo znanstveniki dovolj časa, da zberejo podatke in z gotovostjo izločijo tveganje za nastanek raka. Obstajajo denimo nekatera nerešena vprašanja glede pogoste uporabe mobilnih telefonov. Dokler nimamo trdnih znanstvenih zaključkov, je mogoče vsakodnevno izpostavljenost zmanjšati z enostavnimi ukrepi, kot je pribor za prostoročno telefoniranje ali izogibanje zelo dolgim klicem.