Radon je naraven radioaktiven plin, ki izhaja iz zemeljske skorje. Je del dolge verige radioaktivnega razpada, ki se začne z uranom, ki je v kamninah in prsti prisoten od nastanka Zemlje. Ljudje ga s čutili ne morejo zaznati, saj nima barve ali vonja, lahko pa se izmeri, saj je radioaktiven. Radon je plin, ki v domove izhaja iz tal. V nekaterih domovih so koncentracije radona visoke, zlasti na območjih z več naravnega urana v prsti in kamninah. Prisoten je lahko tudi v gradbenih materialih in pitni vodi, vendar je tovrstna izpostavljenost sevanju v večini primerov mnogo manjša kot pri radonu iz zemlje.

Radon je plin, njegovi radioaktivni razpadni produkti pa niso, zato se primejo na prašne delce v zraku. Ko vdihujemo razpadne produkte, lahko njihovo sevanje poškoduje naša pljuča.

Izpostavljenost radonu povečuje tveganje za nastanek pljučnega raka. Dodatno tveganje narašča sorazmerno s koncentracijo radona v zraku, ki ga dihamo, in trajanjem izpostavljenosti radonu.