Prav tako kot doma so lahko ravni radona visoke tudi na delovnih mestih, vključno z običajnimi pisarnami in trgovinami. Izpostavljenost radonu bi moral delodajalec obravnavati kot varnost za zdravje pri delu. Ukrepi za obvladovanje ravni radona na delovnem mestu so na splošno podobni ukrepom za dom in vključujejo preverjanje, ali je delovno mesto na območju z verjetnejšimi visokimi ravnmi radona, ter če je, opravljanjem meritve teh ravni na delovnem mestu. Visoke ravni radona na delovnem mestu se lahko na splošno znižajo z uporabo istih metod kot za dom.