Sevanje je energija v obliki valovanja ali delcev. Razdelimo ga lahko na dve glavni vrsti: ionizirajoče in neionizirajoče sevanje. Sevanje, ki ima dovolj energije, da razbije kemijske vezi in povzroči nastanek ionov, imenujemo „ionizirajoče sevanje“. S poškodovanjem celične DNK lahko povzroči mutacije, ki lahko, če se prenašajo prek novih generacij celic, nazadnje povzročijo raka ali druge škodljive učinke na zdravje. Ionizirajoče sevanje je lahko v obliki delcev, kot so alfa delci ali nevtroni, ali v obliki žarkov, kot so gama žarki ali rentgenski žarki.

Vsi smo izpostavljeni različnim količinam ionizirajočega sevanja iz več virov, ki so lahko naravni (kozmično ali zemeljsko) in umetni (npr. za medicinsko uporabo, jedrska energija, radioaktivne padavine zaradi preskušanja jedrskega orožja pred mnogimi leti). Ionizirajoče sevanje se uporablja pri postavljanju diagnoz in zdravljenju bolezni. Kolikšni količini ionizirajočega sevanja je izpostavljen vsak posameznik, je odvisno od različnih vidikov njegovega življenja, na primer tega, kje živi, ali mu je bil izpostavljen med zdravniškim postopkom ali na delovnem mestu. V nadaljevanju so opisani primeri običajnih izpostavljenosti sevanju.

Optično sevanje vključuje sevanje svetlobe ter infrardečih in ultravijoličnih (UV) žarkov. UV sevanje lahko poškoduje žive celice in povzroči kožnega raka.

Neionizirajoče sevanje nima dovolj velike energije, da bi poškodovalo DNK na enak način kot ionizirajoče sevanje, vendar prenese energijo v tkivo ali material, denimo s segrevanjem. Tako delujejo mikrovalovne pečice. Neionizirajoče sevanje je sestavljeno iz električnega in magnetnega polja, na primer mikrovalov in radijskih valov, ter nizkofrekvenčnih polj, ki jih ustvarjajo gospodinjski aparati in električni vodi.

Slika 1: Spekter elektromagnetnega valovanja

Vir: povzeto po raziskavi Generalnega direktorata Evropske komisije, Evropske skupnosti (2005): Health and Electromagnetic Fields: EU-funded research into the impact of electromagnetic fields and mobile telephones on health (Zdravje in elektromagnetna polja: raziskava s sredstvi EU o vplivu elektromagnetnih polj in mobilnih telefonov na zdravje). © Evropske skupnosti, 2005.