Koncentracija radona se meri kot količina radioaktivnosti radona v vsakem kubičnem metru zraka (izraženo kot bekerel na kubični meter, Bq na m3). V skladu z mednarodnimi smernicami bi bilo treba koncentracije radona zmanjšati, če presegajo 100–300 Bq na m3.

Čeprav je radon prisoten v večini zgradb, zlasti v pritličnih sobah in tistih, takoj nad ali pod njimi, so različne koncentracije radona prisotne v zgradbah na katerem koli območju, vendar so večinoma nizke. Včasih pa so lahko višje, kar je deloma odvisno od lokalne geološke sestave.

Vaša država ima morda zemljevide (pogosto dostopne prek spleta), na katerih lahko preverite, ali je vaš dom na območju z večjim ali manjšim tveganjem za visoke ravni radona. Če je vaš dom na območju z višjimi koncentracijami radona, vam svetujemo, da izmerite ravni radona v njem.

Slika 2: Kartiranje koncentracij radona – slika prikazuje nabor rezultatov iz kampanj merjenja radona po Evropi

Vir: povzeto po Dubois G (2005). An overview of radon surveys in Europe (Pregled statističnih raziskovanj radona po Evropi). EUR 21892 EN, ES. Luksemburg: Urad za publikacije Evropske unije. © Evropske skupnosti, 2005.

Za določitev ravni radona v določenem domu je treba izmeriti koncentracijo radona v notranjem zraku. Meritev radona se pogosto opravi z majhnimi plastičnimi detektorji, nameščenimi za več tednov, da se pravilno izmeri njegova povprečna koncentracija. Pri večini meritev je treba detektorje vrniti v laboratorij zaradi analize.

Slika 3: Detektor radona

radon detector

Vir: povzeto z dovoljenjem: www.ukradon.org/article.php?key=measureradon