Vsaka doza ionizirajočega sevanja lahko poveča naše vseživljenjsko tveganje za nastanek raka, vendar ga majhne doze sevanja povečajo le v majhni količini. Dokaz za to izhaja iz številnih študij, ki so skrbno proučile stopnje raka v velikih skupinah ljudi z različnimi stopnjami izpostavljenosti. V to so bili vključeni ljudje, ki so preživeli atomski bombi, odvrženi na Japonsko, ljudje, ki so bili izpostavljeni sevanju na delovnem mestu, in ljudje, ki so dolgo živeli v domovih z visokimi ravnmi radona.