Všeobecne povedané, čím viac času vynaložíte na fyzickú aktivitu, tým lepšie. Vykonávajte čo možno najviac ľahkej aktivity (ako napríklad státie, chôdza, ľahké bicyklovanie, strečing, chodenie po schodoch, domáce práce a účasť na rekreačných športoch, ako je napríklad stolný tenis alebo golf). Nahromadenie aj malých množstiev fyzickej aktivity v priebehu dňa je prínosné. Obmedzte tiež čas, ktorý strávite v sede alebo v ľahu, ako napríklad sedenie alebo pozeranie televízie. Ak obmedzíte čas strávený sedením, môže vám to pomôcť ochrániť sa pred rizikom rakoviny tým, že nepriberiete.

Okrem toho možno očakávať významné zdravotné prínosy aj vtedy, keď sa budete usilovať vykonávať najmenej 150 minút fyzickej aktivity strednej intenzity za týždeň alebo 75 minút intenzívnej fyzickej aktivity za týždeň, alebo podľa možnosti ekvivalentnú kombináciu strednej a intenzívnej aktivity. Medzi príklady stredných až intenzívnych fyzických aktivít patria posilňujúce vytrvalostné a odporové typy fyzickej aktivity (napr. cvičebný tréning) či intenzívne aeróbne cvičenia. Ak máte pochybnosti v súvislosti s vykonávaním strednej až intenzívnej aktivity, opýtajte sa svojho lekára. Odporúčané časy fyzickej aktivity za týždeň možno dosiahnuť kumuláciou krátkych cvičení alebo jedným dlhším cvičením.

Deti a mladí ľudia by mali vykonávať strednú až intenzívnu fyzickú aktivitu v trvaní najmenej 60 minút denne. Na dosiahnutie cieľa 60 minút denne môžu vykonávať činnosti vo forme viacerých krátkych cvičení rozložených v priebehu dňa (napr. 2 cvičenia po 30 minút).