Fyzická aktivita je akýkoľvek pohyb, ktorý urobíte s použitím svojich svalov. Zahŕňa množstvo činností, ktoré sa často nepovažujú za cvičenie. Toto široké vymedzenie má mnoho rôznych aspektov. Možno vám pomôže porozmýšľať nad prostredím, v ktorom sa aktivita vykonáva – v práci (v rámci zamestnania), počas voľného času (rekreačne), doma (v domácnosti) alebo pri presune z jedného miesta na druhé . Mnohí z nás majú pomerne sedavé zamestnania, fyzická aktivita má preto pravdepodobne rekreačný charakter alebo slúži na presun.

Prínosy fyzickej aktivity priamo súvisia s celkovým množstvom aktivity (t. j. ako dlho a ako často ju vykonávate) a od toho, aká intenzívna je. Preto je dôležité porozmýšľať nad celkovým množstvom času vynaloženého na akúkoľvek aktivitu, ako aj nad tým, ako často a ako intenzívne ju vykonávate. Veľký prínos možno získať aj z nenáročnej aktivity, jednoducho svoj výdaj energie môžete zvýšiť už len tým, že nebudete sedieť. Sedenie alebo ležanie viacero hodín denne si vyžaduje veľmi malý výdaj energie. Stredná aktivita je úroveň, ktorá vyvoláva ľahké potenie a/alebo mierne rýchlejšie dýchanie. Intenzívna aktivita je úroveň, ktorá je dostatočne intenzívna na to, že spôsobí potenie a/alebo rýchle dýchanie a/alebo zvýši tepovú frekvenciu. Príklady ľahkých, stredných a intenzívnych aktivít sú uvedené v tabuľke č. 1.

Tabuľka č. 1: Príklady ľahkých, stredných a intenzívnych aktivít

Ľahké aktivity

Stredné aktivity

Intenzívne aktivity

Státie

Svižná chôdza

Turistika

Chôdza (prirodzená)

Bicyklovanie (stredné tempo)

Beh

Bicyklovanie (pomalé tempo)

Tenis (rekreačný)

Bicyklovanie (rýchle tempo)

Strečing

Bedminton (rekreačný)

Plávanie

Stolný tenis

Práca v záhrade

Prenášanie ťažkých bremien

Golf

Bowling

Futbal