Odhaduje sa, že riziko rakoviny je približne o 4 % nižšie u ľudí, ktorí sú stredne aktívni najmenej 30 minút denne (alebo najmenej 150 minút týždenne) v porovnaní s ľuďmi s nižšou úrovňou fyzickej aktivity (menej ako 15 minút denne). Zvyčajne sa u konkrétneho jedinca vyskytuje viacero faktorov súvisiacich so životosprávou (napríklad zdravá strava a normálna telesná hmotnosť), a teda je zložité oddeliť ich nezávislé účinky. Najväčší zdravotný prínos možno pripísať zdravému životnému štýlu (ďalšie informácie o zdravej telesnej hmotnosti, strave a alkohole).