• Wtórny dym tytoniowy zawiera substancje rakotwórcze uwalniane do powietrza w wyniku spalania tytoniu podczas palenia.
  • Osoby niepalące narażone na wtórny dym tytoniowy wdychają i metabolizują substancje chemiczne i rakotwórcze podobne do wdychanych przez czynnych palaczy. Do przykładowych substancji chemicznych należą substancje rakotwórcze, takie jak nitrozoamina typowa dla tytoniu i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA).
  • Z badań przeprowadzonych na osobach niepalących wynika, że w przypadku osób regularnie wdychających wtórny dym tytoniowy w pracy lub w domu ryzyko zachorowania na raka płuc jest dwukrotnie większe w porównaniu z osobami niepalącymi, które nie wdychają wtórnego dymu tytoniowego.