Wdychanie wtórnego dymu tytoniowego powoduje przedwczesną śmierć i szereg chorób. Powoduje raka płuc, chorobę wieńcową i choroby układu oddechowego oraz ma negatywny wpływ na schorzenia takie jak astma. Pracownicy zatrudnieni w miejscach pracy, w których ludzie nadal mogą palić, np. w barach i restauracjach w niektórych państwach, są w wysokim stopniu narażeni na wtórny dym tytoniowy. W Wielkiej Brytanii szacuje się, że wdychanie wtórnego dymu tytoniowego powoduje 14–15% zachorowań na raka płuc u osób niepalących. Liczba ta może być wyższa w państwach, w których narażenie na wtórny dym tytoniowy jest wyższe niż w Wielkiej Brytanii np. w państwach o wyższych wskaźnikach palenia lub częstszym paleniu tytoniu w domu. Wśród osób, które nigdy nie paliły, osoby narażone na wtórny dym tytoniowy są dwa razy bardziej podatne na zachorowanie na raka płuc w porównaniu z osobami, które nie są narażone na wtórny dym tytoniowy.

Palenie opóźnia rozwój płodu. Kobiety w ciąży, które palą papierosy, rodzą niemowlęta o wadze średnio 150–250 gramów mniejszej niż kobiety niepalące. Niska waga przy urodzeniu wiąże się ze zwiększonymi niepożądanymi skutkami dla zdrowia u noworodków. Palenie papierosów przez matkę wiąże się również ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zespołu nagłej śmierci łóżeczkowej niemowląt oraz problemów z układem oddechowym i uszami u dzieci.