Tak, w wielu państwach. Mimo że przepisy regulujące, w jakich miejscach dozwolone jest palenie, wprowadzono we wszystkich państwach członkowskich, to zakres zakazu palenia (czy obejmuje wszystkie zamknięte miejsca pracy, transport publiczny, zamknięte miejsca publiczne i inne miejsca publicznie niekoniecznie zamknięte) i poziom jego egzekwowania różni się znacznie w poszczególnych państwach.

Według badania zleconego przez Unię Europejską w 2012 r., obejmującego ponad 12 000 osób z 27 państw (UE-27), ponad 25% osób, z którymi się skontaktowano, zgłosiło, że co najmniej od czasu do czasu było narażone na wtórny dym tytoniowy w pracy (19% palaczy i 17% osób niepalących). Ogólny odsetek respondentów najbardziej narażonych (ponad pięć godzin dziennie) wyniósł 3% (5% palaczy i 1% osób niepalących). Ogólnie rzecz biorąc wśród osób, które wybrały się do restauracji w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających badanie, 14% odpowiedziało, że widziało osoby palące wewnątrz lokalu. Odsetek ten był większy w przypadku osób bywających w lokalach, w których serwuje się napoje (28%). Odsetek respondentów badania, którzy poinformowali, że byli narażeni na wtórny dym tytoniowy w placówkach gastronomicznych i miejscu pracy w latach 2009 i 2012, ogółem (UE-27) i w podziale na państwa, przedstawiono na rys. 2.

Rys. 2: Odsetek respondentów badania w Unii Europejskiej, którzy stwierdzili, że byli narażeni na wtórny dym tytoniowy w placówkach gastronomicznych i miejscu pracy w latach 2009 i 2012, ogółem i w podziale na państwa.

Rys. 2a – Narażenie na wtórny dym tytoniowy w UE-27 w latach 2009 i 2012.

Rys. 2b – Narażenie na wtórny dym tytoniowy w UE-27 w latach 2009 i 2012.

Rys. 2c – Narażenie na wtórny dym tytoniowy w UE-27 w latach 2009 i 2012.

Kody państw

Belgia

BE

Grecja

EL

Litwa

LT

Portugalia

PT

Bułgaria

BG

Hiszpania

ES

Luksemburg

LU

Rumunia

RO

Republika Czeska

CZ

Francja

FR

Węgry

HU

Słowenia

SI

Dania

DK

Włochy

IT

Malta

MT

Słowacja

SK

Niemcy

DE

Cypr

CY

Niderlandy

NL

Finlandia

FI

Estonia

EE

Łotwa

LV

Austria

AT

Szwecja

SE

Irlandia

IE

 

 

Polska

PL

Wielka Brytania

UK

Źródło: zaczerpnięto z dokumentu roboczego służb Komisji – Sprawozdanie z wdrażania zalecenia Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie środowisk wolnych od dymu tytoniowego (2009/C 296/02).