• Dzięki domom wolnym od dymu tytoniowego zmniejsza się narażenie osób dorosłych i dzieci na wtórny dym tytoniowy.
  • Domy wolne od dymu tytoniowego chronią osoby dorosłe i dzieci, które są szczególnie narażone na wtórny dym tytoniowy np. chorujące na astmę (lub osoby dorosłe z chorobami serca lub przewlekłą chorobą płuc).
  • W przypadku nastolatków będących dziećmi osób niepalących, mieszkających w domach, w których palenie jest dozwolone, istnieje większe prawdopodobieństwo, że zaczną palić niż w przypadku nastolatków mieszkających w domach, w których palenie jest zabronione.
  • Palacze mieszkający w domach wolnych od dymu tytoniowego wypalają mniejszą liczbę papierów dziennie.
  • Dzięki domom wolnym od dymu tytoniowego osoby rzucające palenie mogą dłużej powstrzymać się od palenia.
  • Dom wolny od dymu tytoniowego stanowi jasny przekaz, że palenie jest niedopuszczalne.

Dom wolny od dymu tytoniowego, w którym nikt nie może palić pod żadnym pozorem, zapewnia o wiele skuteczniejszą ochronę dzieci przed narażeniem na wtórny dym tytoniowy niż częściowe ograniczenia. Palenie przy oknie lub w drzwiach nie sprawia, że dom jest wolny od dymu tytoniowego.

Narażenie na wtórny dym tytoniowy można dodatkowo zmniejszyć dzięki niepaleniu w samochodach i innych pojazdach prywatnych w obecności dzieci i osób niepalących. W samochodach podczas palenia wykryto wysokie stężenie wtórnego dymu tytoniowego, a otwarcie okien nie jest skuteczne w eliminowaniu narażenia na wtórny dym tytoniowy. W 2014 r. Anglia zatwierdziła politykę zakazującą palenia w pojazdach prywatnych w obecności dzieci. Prawo to wejdzie w życie w ciągu około roku. Irlandia planuje wdrożyć podobne przepisy i oczekuje się, że inne państwa pójdą jej śladem.