Het is raadzaam dat u aan de darmkankerscreening deelneemt telkens wanneer u hiertoe een uitnodiging ontvangt en nadat u de bijgevoegde informatie hebt gelezen en de mogelijke voor- en nadelen van de screening zorgvuldig tegen elkaar hebt afgewogen. Tussen de screeningprogramma's in de Europese Unie bestaan verschillen op het gebied van de uitgenodigde leeftijdsgroepen en de tussentijd tussen uitnodigingen, afhankelijk van de verspreiding van darmkanker in elk land, de plaatselijke middelen en het soort gebruikte screeningtest. Bij de meeste programma's worden mannen en vrouwen vanaf 50-60 jaar uitgenodigd voor darmkankerscreening en van dat ogenblik om de twee jaar als de screening via de guajak fecaal occult bloedtest (FOBT) of de fecaal immunochemische test (FIT) wordt uitgevoerd, of om de tien jaar of meer als de screening via colonoscopie of flexibele sigmoïdoscopie gebeurt. De meeste programma's blijven uitnodigingen voor screening sturen tot de leeftijd van 70-75 jaar. Bespreek uw eventuele vragen met uw dokter of zorgaanbieder.