Als uw fecaal occult bloedtest (FOBT) of fecaal immunochemische test (FIT) een abnormaal resultaat oplevert, zal u worden voorgesteld om een vervolgcolonoscopie te ondergaan. Bij één tot twee op twintig mensen met een abnormaal FOBT- of FIT-resultaat wordt bij de vervolgcolonoscopie kanker vastgesteld. Bij ongeveer vier op tien mensen met een abnormaal FOBT- of FIT-resultaat worden poliepen gevonden en verwijderd om te voorkomen dat ze tot kanker evolueren. Bij ongeveer de helft van de vervolgcolonoscopieën is het resultaat normaal (geen kanker of poliepen gevonden).

Kleine poliepen die bij screening via flexibele sigmoïdoscopie worden aangetroffen, kunnen onmiddellijk worden verwijderd. Aan mensen met meerdere of grote poliepen, zal een colonoscopie worden voorgesteld om deze te verwijderen en naar extra poliepen te zoeken in het deel van de darm dat onbereikbaar is met een sigmoïdoscoop. Nadat meerdere of grote poliepen zijn gevonden en verwijderd, is het raadzaam om geregeld check-ups met colonoscopie te ondergaan.