Ja, dat kan. U kunt een kankergezwel hebben dat bij het vorige screeningonderzoek niet is opgemerkt of dat zich sindsdien snel heeft ontwikkeld.

Het risico op kanker na een normale colonoscopie is gering. Uit studies blijkt dat ongeveer één op duizend mensen die aan screening via colonoscopie deelnemen, darmkanker krijgt binnen een termijn van vier jaar na een onderzoek met een normaal resultaat. Bij screening via flexibele sigmoïdoscopie is het risico groter omdat flexibele sigmoïdoscopie alleen het onderste deel van de darm onderzoekt. Het risico is beduidend groter bij de fecaal occult bloedtest (FOBT) of de fecaal immunochemische test (FIT) omdat deze tests alleen kankergezwellen of poliepen opsporen die bloeden. Geregelde screening via FOBT of FIT wordt aanbevolen omdat op die manier veel kankergezwellen die tijdens een vroegere screening zijn gemist, bij latere screenings kunnen worden opgemerkt. Als u symptomen opmerkt die op darmkanker kunnen wijzen zoals bloedarmoede, gewichtsverlies, bloed in uw ontlasting of veranderingen in uw ontlastingsgewoonten, moet u uw dokter raadplegen en mag u niet wachten tot u uw volgende screeninguitnodiging ontvangt.