Met screeningtests kan niet iedere darmkanker worden opgespoord. Het aantal kankers dat via screening niet wordt opgespoord, hangt af van de soort test die wordt uitgevoerd. Tot de helft van de kankers kan worden gemist met de guajak fecaal occult bloedtest (FOBT). Met de nieuwere fecaal immunochemische test (FIT) worden minder kankers gemist. Bij colonoscopie kan ongeveer één op tien darmkankers worden gemist. Bij flexibele sigmoïdoscopie zijn de prestaties vergelijkbaar met die bij colonoscopie in het onderste deel van de darm, maar met deze techniek wordt het bovenste deel van de darm niet onderzocht; daarom wordt met flexibele sigmoïdoscopie ongeveer vier op tien darmkankers niet opgemerkt.

Kanker is een ziekte die zich traag ontwikkelt, dus kunnen vele van deze kankers worden opgespoord bij de volgende screeningtest of het volgende onderzoek. Daarom is geregelde deelname aan screeningtests zo belangrijk. Herhaalde screening verhoogt uw kans op detectie van darmkanker.