Zonnebanken zijn ontworpen om uv-stralen (ultraviolet) af te geven. Deze uv-straling beschadigt uw huid op dezelfde manier als natuurlijk zonlicht en, omdat het om onnodige blootstelling gaat, moet ze altijd worden vermeden. Bruinen op een zonnebank vormt geen betere basis om later te bruinen in de zon en er bestaat niet zoiets als een veilig kleurtje. Onder de zonnebank gaan om uw vitamine D-niveau te verhogen, is onnodig en wordt ten stelligste afgeraden. Hetzelfde type uv-straling dat u een bruin kleurtje geeft, verhoogt ook uw risico op huidkanker en beschadigt uw huid op de eerder beschreven manieren.

Sommige mensen vinden dat zonnebankgebruik doeltreffend is om hun winterdepressie te bestrijden, maar dat kan op een veiligere manier gebeuren met behulp van lampen die helder zichtbaar licht uitstralen en geen uv-stralen afgeven. Elke medische uv-behandeling moet onder nauw medisch toezicht gebeuren, bijvoorbeeld in een ziekenhuis. Van zonnebanken wordt door verkopers soms beweerd dat ze allerlei klachten en ziekten (bv. neurodermatitis, acne, hoge bloeddruk) verhelpen of dat ze immuunreacties verbeteren. Elk gebruik om medische redenen moet echter op medisch voorschrift en onder medisch toezicht gebeuren.