De Global Solar UV Index of uv-index geeft de gemeten of voorspelde hoeveelheid/intensiteit van de uv-straling van de zon weer op een bepaalde plaats op een bepaalde dag. In veel landen wordt hij in het dagelijkse weerbericht meegedeeld, vooral in de zomer, om het grote publiek in te lichten over de intensiteit van de zon en de nodige beschermingsmaatregelen. Veel weerberichten op internet bevatten ook informatie over de uv-index.

In figuur 2 worden de verschillende waarden van de uv-index uitgelegd en worden er overeenkomstige beschermingsmaatregelen voorgesteld.

Figuur 2: uv-index.

global-solar-uv-indexuv-index

Bron: overgenomen, met toestemming van de uitgever, uit Global Solar UV Index: A Practical Guide. Een gezamenlijke aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie, de Wereld Meteorologische Organisatie, het VN-milieuprogramma en de Internationale Commissie voor bescherming tegen niet-ioniserende straling. Genève, Wereldgezondheidsorganisatie, 2002 (omslag en fig. 2, blz. 8; www.who.int/uv/publications/en/GlobalUVI.pdf, geraadpleegd op 10 maart 2014).