Te veel blootstelling aan de zon vermijden is altijd belangrijk, ongeacht de leeftijd.

Maar hoe vroeger in het leven uw huid wordt blootgesteld, hoe langer de schade zich zal kunnen accumuleren. Bovendien bevinden de stamcellen in de bovenste huidlaag (m.a.w. de cellen die verantwoordelijk kunnen zijn voor huidkanker) zich bij kinderen dichter bij het huidoppervlak dan bij volwassenen, waardoor kinderen gevoeliger zijn voor blootstelling aan uv-straling. Tijdens de kinderjaren en de adolescentie groeien en ontwikkelen de lichaamsweefsels zich ook snel. Door die snelle groei zijn de cellen bij jonge mensen nog gevoeliger voor beschadiging door zonlicht. Volwassenen (ouders, familieleden, onderwijzers enz.) moeten kinderen helpen om te veel zon te vermijden.

Bij kinderen tot één jaar wordt aanbevolen om elke directe blootstelling aan zonlicht te vermijden, bijvoorbeeld door voor schaduw te zorgen wanneer ze buiten zijn.