Aiheuttaako ionisoimaton säteily syöpäriskin? Tällaista säteilyä aiheuttavat esimerkiksi voimajohtojen sähkömagneettikentät, mikroaaltouunien mikroaallot sekä langattomassa teknologiassa käytetyt radioaallot (matkapuhelimet, langaton internet, televisio ja radio)?

Sähkökentät, magneettikentät tai elektromagneettiset kentät, joita lähettävät esimerkiksi sähkölaitteet, radiolähettimet, voima- tai sähköjohdot, matkapuhelimet ja muut langattomat viestintälaitteet, eivät ole riittävän suurienergiaisia, jotta ne voisivat hajottaa kemiallisia sidoksia. Juuri siksi niitä kutsutaan ionisoimattomaksi säteilyksi.

Sähkökenttien, magneettikenttien ja elektromagneettisten kenttien tunnetut biologiset vaikutukset voivat ilmetä vain, jos altistus on paljon suurempaa kuin jokapäiväisissä tilanteissa. Vaikutuksia ovat muun muassa hermoärsytys ja kudosten kuumeneminen, mutta kyseisessä teknologiassa on noudatettava tiettyjä turvaohjeita mainittujen terveysvaikutusten estämiseksi. Ionisoimattoman säteilyn ei ole todettu aiheuttavan syöpää.

Jotkut teknologiat ovat kuitenkin melko uusia tai niiden käyttötapa on muuttunut. Tällaisissa tilanteissa kestää kauan, ennen kuin tiedeyhteisö saa kerättyä riittävästi tietoa todetakseen varmasti, onko syöpäriski olemassa. Matkapuhelinten runsaaseen käyttöön liittyy joitakin avoimia kysymyksiä. Ennen kuin voidaan tehdä virallisia tieteellisiä johtopäätöksiä, jokapäiväistä altistumista voi vähentää noudattamalla joitakin helppoja ohjeita. Kannattaa esimerkiksi käyttää langattomia handsfree-laitteita tai välttää hyvin pitkiä puhelinkeskusteluja.