Radon on radioaktiivinen luonnon kaasu, jota on maankuoressa. Radon on osa pitkää radioaktiivista hajoamisketjua, joka saa alkunsa uraanista, jota on ollut kallio- ja maaperässä maapallon muodostumisesta lähtien. Ihminen ei haista radonia, koska se on väritöntä ja hajutonta, mutta sitä voidaan radioaktiivisuutensa takia mitata. Koteihin tulee radonkaasua maaperästä. Joidenkin talojen radonpitoisuus on korkea. Näin on erityisesti alueilla, joilla maa- ja kallioperässä on luontaisesti enemmän uraania. Radonia voi olla myös rakennusmateriaaleissa ja juomavedessä, mutta useimmissa tapauksissa niiden aiheuttamalle säteilylle altistutaan paljon vähemmän kuin maaperässä olevalle radonsäteilylle.

Radon itsessään on kaasu, mutta sen radioaktiiviset hajoamistuotteet eivät, ja ne tarttuvat ilmassa oleviin pölyhiukkasiin. Hajoamistuotteita hengitettäessä niiden aiheuttama säteily voi vahingoittaa keuhkoja.

Radonaltistus lisää riskiä sairastua keuhkosyöpään. Riskitaso nousee suhteessa hengitysilman radonpitoisuuteen ja radonaltistuksen kestoon.