Ionisoiva säteily voi annoksesta riippumatta lisätä elinaikaista syöpäriskiä, mutta pienet säteilyannokset kohottavat syöpäriskiä vain vähän. Tätä koskevat näytöt perustuvat lukuisiin tutkimuksiin, joissa on tarkasteltu huolellisesti syöpätapausten määriä sellaisten suurten ihmisryhmien keskuudessa, joiden altistumistasot olivat erilaisia. Tutkimuksessa oli mukana esimerkiksi Japanin ydinpommituksista selviytyneitä, työperäiselle säteilylle altistuneita sekä henkilöitä, jotka olivat asuneet pitkään kodissa, jonka radontaso oli korkea.